logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
negin_7882 saray
Bano Bano 7 روز

ارزش خود را در دیگران
جستجو نکنید ..

وقتی از اینکه خودتان باشید راضی باشید، بدون اینکه مقایسه کنید
یا برای تحت ‌تاثیر قرار دادن دیگران رقابت کنید،
هر فرد باارزشی به شما احترام خواهد گذاشت.

و مهمتر اینکه خودتان هم به خودتان احترام خواهید گذاشت.
هیچکس حق قضاوت کردن شما را ندارد.
ممکن است مردم داستان‌های شما را شنیده باشند و تصور کنند شما را می‌شناسند
اما هیچوقت نمی‌توانند آنچه بر شما گذشته را احساس کنند.

هیچوقت نمی‌توانند خودشان را جای شما بگذارند.
پس فراموش کنید دیگران چه فکری می‌کنند یا درمورد شما چه می‌گویند...!

فقط روی احساسی که خودتان نسبت به خودتان دارید تمرکز کنید
و به راهتان ادامه دهید
بیشتر...

Bano Bano 7 روز

ذوقی

چنان ندارد

بی دوست

زندگانی ...


Bano Bano 7 روز

شاد و خندان باش!
اين تعريفی حقیقی از دينداري است.

غمگين بودن گناه هست و شاد بودن پرهيزگاري.

اگر بتواني با تمام وجود و از ته دل بخندي، زندگي ات مقدس خواهد شد.
خنده اي از ته دل و با تمام وجود،
پديده اي يگانه و بي همتاست.

پس وقتي مي خندي بگذار تمام
سلول هاي بدنت به همراه تو بخندند...
بگذار خنده از فرق سر تا نوك
پايت گسترش يابد.
بگذار به ژرف ترين و دروني ترين
نقاط وجودت برسد.

آنگاه حيران خواهي شد كه خنده
چگونه تو را راحت تر از هر عبادتي
به خدا نزديك مي سازد...

Bano Bano 7 روز

چه وقت انسان بزرگی هستیم ؟!

هرگاه از خوشبختی کسانی‌که دوستمان
ندارند ، خوشحال شدیم....
هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق
خود گذشتیم....
هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما
گرفته اند هدیه دادیم.....
هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی
دیگران نبود....
هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم.
هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن
دیگران غافل نشدیم....
هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با
دشمن انتقام نبود....
هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد ،
مگر زمانی که وجودمان آرام
بخش دیگران
باشد....
هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران
بود....
هـــرگــاه هـــمه چـیز بــودیــم
و نگفتیم که همه چیز هستیم.
بیشتر...

Bano Bano 7 روز

زنـــدگـے زیباســت

زشتےهاے آن تقصیر ماســت

در مسیرش هرچہ نازیباســت

آن تـــدبیــرماسـت

زنـــدگـےآب روانـےسـت

روان مـےگــذرد

آنــچہ تقــدیـرمـن وتــوسـت همــان مــے گذرد

Bano Bano 13 روز

یک روز رسد غمی به اندازه کوه

یک روز رسد نشاط اندازه دشت

افسانه زندگی چنین است عزیز

در سایه کوه باید از دشت گذشت...

Bano Bano 13 روز

نه درگذشته زندگی میکنم
ونه ازاینده باخبرم.

انچه دارم همین لحظه است
وهمین لحظه برای من عین زندگی است.

loading...
Bano Bano 13 روز

اردیبهشت جان به خودت بیا

این باران ها برای هوای تو نیست

تو بوی عاشقی می دهی نه دلتنگی...!

loading...
Bano Bano 13 روز

زندگی یک آینه است؛
و ما در رفتار دیگران،
بازتاب کارهای خودمان را می‌بینیم

loading...
Bano Bano 13 روز

راز زندگی آرام این است :

امروز در کنار خدا گام بردار و

فردا را به او بسپار !

loading...
Bano Bano 13 روز

هرچه در زندگے بیشتر شاد باشے
درهاے موفقیت بیشترے
به رویت باز میشود
و موهبت هاے بیشترے
نصیبت میشود.

Bano Bano 13 روز


به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست

به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست


Bano Bano 13 روز

آب هرچندآلوده باشد
اگربه دریابرگردد
صاف وپاک میشود.
یادت باشدخدا
دریاےرحمت است وما
چون آب آلوده
اگربه آغوش رحمت اوبازگردیم
پاک پاک میشویم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Bano Bano 13 روز

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من

وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفت‌وگوی من و تو

چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من.


Bano Bano 25 روز

زندگی را سخت نگیرید

اگر بارها تا به امروز شکسته ای
نگران نباش

تو انسانی
و خدایی داری كه بسیار بزرگ است

پس
باز حرکت کن...