logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
negin_7882 saray binam_20
Bano Bano 3 روز

.

loading...
Bano Bano 3 روز

اولین قدم برای اینکه به جایی برسی، این است که تصمیم بگیری دیگر جایی که هستی نباشی…

Bano Bano 3 روز

مسیر ...
خیلی مهمتر از سرعت است
خیلی ها با سرعت به سمت
ناکجا آباد میروند ❗️

Bano Bano 3 روز

امید را ...
از نجاری آموختم،
که مغازه اش سوخت،

ولی او ...
با همان چوب های سوخته
مغازه ذغال فروشی باز کرد

loading...
Bano Bano 3 روز

جهان در دست توست
کائنات گوش به فرمان توست
سرنوشتت به قلم توست
سعادت نزدیک توست
اگر به ذهنت درست آموزش دهی
اگر افسار افکارت را در دست گیری...

Bano Bano 5 روز

بعضی‌ها عجیب هستند!
با یک اتفاق می‌آیند
می‌نشینند ته ته دلت و
با هزار بهانه و
تلخی،اخم و تَخم دیگر
ازدلت نمی‌روند! خوب
می‌خندند خوب گوش می‌کنند
انگار آمده‌اند که موجب
دلگرمی ات بشوند.

Bano Bano 5 روز

همه اتفاقات خوب
برای انسانهای
مثبت اندیش می افتد
انسانهایی که زیبا فکر میکنند
با دیگران با محبت رفتار میکنند
خودشان را دوست دارند
و به زندگی لبخند میزنند.

Bano Bano 5 روز

وقتی کسی ایده و آرزوی بزرگی دارد
باید از صحبت کردن در موردش
با افراد عادی خودداری کند
زیرا به قدری سرکوبش خواهند کرد
تا یکی از خودشان شود.

Bano Bano 5 روز

گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار که سرمایه سودای جهان
عمرست چنان کش گذرانی گذرد


Bano Bano 5 روز

قدرت تحمل هر کس را
از میزان سکوتش بسنجید ..
آنان که هیاهو می کنند
بار هیچ چیز را به روی
شانه های خود تحمل نمی کنند


Bano Bano 7 روز

این اتفاقات نیستند که
زندگی ما را می سازند
بلکه عکس العمل ما نسبت
به آن اتفاقات است
که زندگی ما را شکل می دهد...

Bano Bano 7 روز

هيچ چيزي در دنيا به اندازه ي اينکه سرت به کار خودت باشد و با کار ديگران کاري نداشته باشي برايت آرامش به ارمغان نخواهد آورد .

Bano Bano 7 روز

كيفيت را
فدای كميت نكنيد

يك دانه نابش را داشته باشيد
يك عمر
به عالم و آدم پُزَش را بدهيد

رنگين كمان ها به چشم بهم زدنی
ناپديد ميشوند

Bano Bano 7 روز

دردی که انسان را به سکوت وا
می‌دارد بسیار سنگین‌تر از دردیست
که انسان را به فریاد وامی‌دارد

و انسان‌ها فقط به فریاد هم
می‌رسند، نه به سکوت هم !


Bano Bano 9 روز

گاه باید روئید
از پس آن بـــاران
گاه باید خندیـــــد
بر غمـــی بی پایـــــان...