پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 142
gzale 6064Ali amin000 Sadeghi34000 goleyakh Haadii Aaaainaz idaw delkadeh xavi
Bano Bano 40 دقیقه

.

Bano Bano 41 دقیقه

.

Bano Bano 42 دقیقه

.

Bano Bano 43 دقیقه

.

Bano Bano 45 دقیقه

.

Bano Bano 46 دقیقه

.

Bano Bano 47 دقیقه

به حکیمی گفتند:
از زور گرسنگی مجبورشدیم کوزه سفالین یادگار سیصد ساله ی
اجدادمان رابفروشیم
حکیم گفت:
خدا روزیتان را سیصدسال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی میکنید

Bano Bano 48 دقیقه

نیکی به پدر و مادر؛
داستانی است
که تو آن را می نویسی
و فرزندانت
آن را برایت حکایت می کنند،
پس خوب بنویس

Bano Bano 49 دقیقه

ثروت من
کسانی هستند که
با یادشان لبخندی از محبت
بر لبانم می نشیند

کسانیکه هیچ دیواری مانع
گرمای وجودشان نمیشود.

Bano Bano 51 دقیقه

.

Bano Bano 52 دقیقه

شخصي در كاباره ميميرد
و شخصي ديگر در مسجد!
شاید اولي برای نصیحت داخل رفته بود
و دومی برای دزدیدن کفشها
پس انسانها را به میل خود قضاوت نکنیم.

Bano Bano 53 دقیقه

خدا بخواه

آنقدر بینهایت است که میتوانی با
خیال آسوده

نشدنی هایت را به او بسپاری
و بدان تنها وجود او

تمام غیرممکنهای زندگیت را ممکن میکند

Bano Bano 54 دقیقه

در این دنیا
دو چیز بهترینند

"زیستن از سر شوق"
و"خندیدن از ته دل

از صمیم قلب هر دو را برای تک تکتان آرزودارم

Bano Bano 54 دقیقه

اگر مثبت فکر کنید:
صدا تبدیل میشود به موسیقی
حرکت تبدیل به رقص
لبخند تبدیل به خنده
زندگی تبدیل به جشن
پس بخند تا دنیا با تو بخندد

به هر چه فکرکنی کائنات به تو همان راپاسخ خواهد

Bano Bano 1 روز

.