logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
negin_7882
Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

مهربان که باشی روزت زیباست،

آسمانت

رنگ دیگری دارد.

مهربان باش،

مهربانی

رسم قشنگ دلهای پاک است...

loading...
Bano Bano 2 روز

میدونی چرا
نیلوفر تو مرداب گل میده؟؟

واسه اینکه
به همه ثابت کنه
تو بدترین شرایط هم
میشه خوب بود

loading...
Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

وقتی آدمها شما را ترک میکنند
مانعشان نشوید
شما باکسانی که رهایتان میکنند
آینده ای ندارید.
آینده شما آنهایی هستند
که در زندگیتان می مانند
ودر همه حال همراه
وهم قدم شما هستند.

loading...
Bano Bano 2 روز

نه حرف عقل بزن با کسی
نه لاف جنون ،

که هر کجا خبری هست
ادعایی نیست.

Bano Bano 2 روز

درست وقتى كرم ابريشم فكر كرد كه زندگيش تموم شده
وفشارپیله اش درحال خفه کردنش است
پیله گشوده شد
وشروع به پرواز كرد

سختیهای ما مثل پیله اند
وجودشان برای تکامل لازم است

loading...
Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

ما نیز در می یابیم که قادر هستیم تا ثبات داشته باشیم، پیگیر رؤیای خود باشیم و زندگی که برای خود ساخته ایم را حفظ کنیم .

Bano Bano 2 روز

گران بها ترین گنجینه ی زندگی
قلبی عاشق است که به همه؛
به دوست،
دشمن،
انسان،
گل،
پرنده،
و همه هستی
عشق می ورزد…

Bano Bano 3 روز

.

loading...
Bano Bano 3 روز

.

loading...
Bano Bano 3 روز

اگر می‌خواهی خوشبخت باشی

برای خوشبختی دیگران بکوش.

زیرا شادی که ما به دیگران می‌دهیم
به دل خودمان بازمی‌گردد

Bano Bano 3 روز

رویای شما هرچه هست
در آینه به خودتان بنگرید و بگویید
که به راستی میخواهید آن را به دست آورید.
مهم نیست بهای آن چقدر است....