logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
saray negin_7882
Bano Bano 4 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

ﺍﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ .
ﭘﺲ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ كنيدتا ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ .
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.Bano Bano 6 روز

خودت باش...
خود واقعی ات...
ساده و معمولی...
بگذار اگر قرار است عاشقت شوند
اگر قرار است به تو دل ببندند
عاشق همین سادگی و معمولی بودن تو شوند
مطمئن باش...
آن کسی که میان هزاران ستاره چشمک زن و بزرگ،چشمش ستاره کوچک کم نوری را میگیرد
لیاقت یک عمر کنارت بودن را دارد..
وگرنه عاشق ستاره درشت چشمک زن شدن
کار دشواری نیست..
همه عاشقش میشوند...

Bano Bano 6 روز

خودت باش...
خود واقعی ات...
ساده و معمولی...
بگذار اگر قرار است عاشقت شوند
اگر قرار است به تو دل ببندند
عاشق همین سادگی و معمولی بودن تو شوند
مطمئن باش...
آن کسی که میان هزاران ستاره چشمک زن و بزرگ،چشمش ستاره کوچک کم نوری را میگیرد
لیاقت یک عمر کنارت بودن را دارد..
وگرنه عاشق ستاره درشت چشمک زن شدن
کار دشواری نیست..
همه عاشقش میشوند...

Bano Bano 6 روز

سنگريزه ريز است و ناچيز ...
اما اگر در جوراب يا کفش باشد
ما را از راه رفتن باز مي‌دارد !!!
در زندگي هم ؛ بعضي مسائل ريزاند و ناچيز ...
اما مانع حرکت به سمت
خوبي ها و آرامش ما ميشوند !!!

کم احترامي يا نامهرباني به والدين ؛
نگاه تحقيرآميز به فقرا ؛
تکبر و فخرفروشي به مردم ؛
منت گذاشتن هنگام کمک کردن ؛
نپذيرفتن عذر خطاي دوستان ؛

بخشي از سنگريزه هاي مسير تکامل ما هستند !!!

آنها را بموقع کنار بگذاريم !
تا از زندگي لذت ببريم

Bano Bano 6 روز

می گویند قلب هر کس به اندازه
مشت بسته اوست….

اما من قلب هایی را دیده ام
که به اندازه دنیایی از
“محبت” عمیقند

دلهای بزرگی که هیچ وقت
در مشت های بسته جای نمی گیرند !

Bano Bano 6 روز

به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود داره!
پس این را بپذیر؛
کسی که تفکرش با تو متفاوت است،
دشمنت نیست
انسان دیگریست!

Bano Bano 6 روز

مادر از همه ما ضعیف تر بود ...!
نه بخاطر غصه‌های مشترکمان ، بلکه بخاطر
غصه‌های خصوصی هر کدام از ما که خورده بود !

Bano Bano 6 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

خونه تکونـی رو
از دلهامـون شـروع کنیم
برای نو شدن
منتظرعیدنمـونیم
بایک لبخند
بایک فکر مثبت
میشه کلی غبار رو
ازخیلی چیزا پاک کرد

loading...
Bano Bano 6 روز

✍کاش علت حالِ خوب هم باشیم
باور کنید دنیا خودش
به اندازه ی کافی مهارت دارد
که دل آدمی را بدرد بیاورد...
کاش علت حالِ
خوب یکدیگر باشیم...

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌

Bano Bano 6 روز

❣موفقیت اتفاقی است که در انتها رخ می دهد
نه در ابتدا!
آنهایی که انتظار دارند از همان ابتدا موفقیت آنها تضمین شود
معنای موفقیت را نمیداند

loading...
Bano Bano 6 روز

دلتان نگیرد از تلخیها
یک نفر هست همین حوالی
دورتر از نگاه آدمها
نزدیکتر از رگ گردن
روزی چنان "دستتان" رامیگیرد
که مات میشوند تمام کسانی که
روزی بهتان "پشت پا" زدند...

loading...
Bano Bano 6 روز

.

loading...