پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 121
Hirbodkabir_1375 Mehrsa0075 javan_irani Imanshz shahram930 Habbas sara12345 Farzadsd Delmordeh nirvana
Bano Bano 15 ساعت

نـذار شیـــــطان بهت مسـلط بشه
و تو دلــت جا کنهتـا یه وسـوسه و فکـــ????ــر بدی
به دلـــ❤️ــت رسید
فــورا به خـدا پنــــاه بــبر!

Bano Bano 15 ساعت

صداقت؛

ممکن است
دوستان زیادی به تو ندهد،

اما همیشه..

نوع درستش را

به تو می‌دهد.

Bano Bano 15 ساعت

رازهایت را به دو نفر بگو
خودت و خدایت
در تنگنا به
دو چيز
تکیه کن صبر و نماز
و در دنیا مراقب دو
چیز باش پدر و مادر
تاوقتی نگاه خدا به
سوی توست
از روي گردان دیگران غمگین مباش

Bano Bano 15 ساعت

همیشه ...
امیدتان به خدا باشد
نه بندگانش
چون امید بستن به غیر خدا
همچون خانه عنکبوت است
سست، شڪننده و بی اعتبار
خدا به تنهایی
برایتان ڪافیست
در همه حال به او اعتماد ڪنید

Bano Bano 15 ساعت

زندگی فاصله آمدن
و رفتن ماست
شایدآن خنده که امروز،
دریغش کردیم،
آخرین فرصت خندیدن ماست
هرکجاخندیدیم،
زندگی هم آنجاست،
زندگی شوق
رسیدن بخداست،
خنده کن بی پروا،
خنده هایت زیباست

Bano Bano 15 ساعت

دزدی فقط این نیست

از دیــوار مردم بالا بری

دروغ بگی *صداقت و* دزدیدی
بدی کنی *خـوبي رو* دزدیدی
تهمت بزنی *آبرو رو* دزدیدی
خیانت کنی *عشق و* دزدیدی

Bano Bano 15 ساعت

به زیبایي گل شڪي نیست
اما زیباتر از گل تو هستي
هرڪجا هستي باش
آسمانت آبي
و دلت از غصه ي دنیا خالي

ظهر آدینه تون گلبارون

Bano Bano 15 ساعت

اين متن طلاست
شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی
کبریت گفت:
از من نترس
از ریسمانی بترس که در دل خودجای دادی
عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است
نه عوامل بیروني

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 15 ساعت

.

Bano Bano 1 روز

ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺬﮐﺮ
ﮐﻪ :
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﻧﻌﻤﺖ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺣﮑﻤﺖ
ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺕ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﺳﺖ
ﯾﺎ ﺭﺏ
ﺁﻧﭽﻪ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ قرار ده