پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 124
saeed639 hossiny Hirbodkabir_1375 Mehrsa0075 javan_irani Imanshz shahram930 Habbas sara12345 Farzadsd
Bano Bano 3 ساعت

غمها ارزش جنگیدن ندارند، رهایشان کنید. غمها آنقدر خسته اند که با کمترین بی توجهی از پای درمی آیند، پس شادی کنید و با امید زندگی کنید

Bano Bano 3 ساعت

.

Bano Bano 3 ساعت

به 3چيز هرگز نميرسيد
1-بستن دهان مردم
2-جبران شکستها
3-رسیدن به همه آرزوها

3چيز حتما به تو ميرسد
1-مرگ
2-نتیجه عملت
3-رزق و روزي

میخواهی به همه چیز برسي
را در زندگيت بیاور

Bano Bano 3 ساعت

انسـان که غرق شود قطعا میمیرد؛
چه در دریـا، چه در رویـا
چه در دروغ، چه در گنـاه
چه در خوشی، چه در قدرت
چه در جهل، چه در انکار
چه در حسـد، چه در بخل
چه در کینه، چه در انتقـام
مواظب باشیم غرق نشـویم!
انسـان بودن
خود به تنهـایی یک دین خاص است
که پیروان چندانی ندارد!

Bano Bano 3 ساعت

زندگی دادگاه نیست
تا در آن به دنبال احقاق
حق خودباشیم ...
زندگی ، زندگی است .????
باید گذشت کرد تا بتوان
از آن لذت برد . ????
گذشت ، رمز پیروزی
در زندگی است ????

Bano Bano 3 ساعت

زندگی چون گل
سرخ است
پراز عطر پر ازخار
پراز برگ لطیف
یادمان باشد اگر
گل چیدیم
عطرو برگ و گل
و خارهمه همسایه
دیوار به دیوارهمند
زندگی روبرای عزیزانمون
سخت نگیریم

Bano Bano 3 ساعت

کاکتوس هاهم گل می دهند !!!!
اگرروزنه ای از

"مهربانی"

ببینند!

Bano Bano 12 ساعت

زندگی کوتاه است
فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی.

هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد.

Bano Bano 13 ساعت

گلها اهمیت نمی دهند
که جوان هستی یا پیر .
تنها می دانند چطور احساس جوانی را
در تو بیدار کنند.

Bano Bano 13 ساعت

گوته نویسنده و نقاش:
آرامش" را اینگونه تعریف می کند
آرامش،پیامد اندیشیدن نیست !
بلکه "آرامش"، نیندیشیدن به گرفتاریها
و چالش هایی است که ارزش، "اندیشیدن" ندارند

Bano Bano 13 ساعت

اگر امروز
مواظب لقمه غذایت نباشی!
فردا مجبوری مواظب
- حجاب دخترت
- غیرت پسرت
- حیای همسرت
و ...
باشی
زیرا لُقمه حرام
شروع کننده همه مصیبت هاست.

Bano Bano 13 ساعت

5 چیز که باید ترک کنی :

1_خواهش کردن از دیگران
2_ترسهایت
3_زندگی توی گذشته
4_تسلیم شدن
5_فکرهای بیخود ومنفی

Bano Bano 21 ساعت

.

Bano Bano 21 ساعت

.

Bano Bano 21 ساعت

.