تبلیغات
پارس کلاب
loading
Miladparsi
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 4
ati-ma2
Miladparsi Miladparsi 11 ماه

اول ازروی ادب ای گل خشبو سلام دوم ازروی محبت به تودارم پیام بی توای دوست گذرازجهان زندان من است تا توهستی دربرم زندان گلستان من است

Miladparsi Miladparsi 11 ماه

زیباترین وکم خرجترین هدیه لبخنداست زندگیتان سرشارازاین هدیه باد

Miladparsi Miladparsi 11 ماه

خداوندا;
درروزهای سال جدید 
به خواب آنهایی که دوستشان داریم آرامش
،
به بیداریشان آسایش،

به زندگیشان نشاط،

به عشقشان ثبات
به عهدومهرشان وفا
،
به عمرشان عزت،

به رزقشان برکت،

به وجودشان صحت

عطابفرما
.