پارس کلاب
loading
Maryam
به اهنگ علاقه دارم وکتاب خوندن
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
milad91 omid20 mina atna shadi-72 colonel RANDY-ORTON reza-shady Banooye_ehsas AZA59
اخرین بازدیدکنندگان 12
jalal maamdd96 Aaaainaz bsirtv milad-68 Kaviani
Maryam سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 8 ماه

سلام خوبید کسی هست یکم حرف بزنیم

Maryam Maryam 9 ماه

‌‌

?✖️مثل عدد « ۱ » باش

?✖️تو جدول ضرب

?✖️به هیچ کس بیشتر

?✖️از حدش بها نمیده

Maryam Maryam 9 ماه

عزیز من
اگر به خاطر لطفهایی که در حق دیگران کردی
ماشین حساب برداشتی...

●○●○←←اون دیگه لطف نیست
معامله است →→●○●○●○

Maryam Maryam 9 ماه

دراین دنیاکه گرگانش
لباس میش میپوشند
چقدرسخت است خندیدن
چقدرسخت است فهمیدن
چقدرسخت است جنگیدن
نمیدانی چراافتاده ای امروز
نمیدانی چرادرگیردیروزی
نمیدانم تو میدانی
نمیفهمم،تومیفهمی.؟????????

Maryam Maryam 9 ماه

مردها خیلی هم خوبند...
دوست داشتنی و مهربان...

عاشق محبت واقعی...

گاهی وقت ها مثل یک بچه از ته دل خوشحالند...

و گاهی مثل یک پیرمرد خسته...

اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند... تعدادیشان درد کشیده اند...

و خیلی ها غم هایشان را در وجودشان ریخته اند...

خیلی از اشک ها نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد...

مردها تنها میروند و قدم میزنند تا یادشان نرود قدم هایشان چقدر باید محکم باشد...

همان هایی که اگر عاشق شوند برایت شاملو میشوند... ،

بیستون میکنند...

و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت...

آری این ها مرد هستند...
بیشتر...

Maryam Maryam 9 ماه

انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند
یکی زندگی می کند یکی تحمّل!
انسان ها شبیه هم تحمّل نمی کنند
یکی تاب می آورد
یکی می شکند!

انسان ها شبیه هم نمی شکنند
یکی از وسط دو نیم می شود
دیگری تکه تکه!

تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر میکند
تکه ای
یک روز...!!

✨قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم...

Maryam Maryam 9 ماه

نہ ایڹ‌ڪہ حرفي نباشد
هسٺ
خیلي هم هسٺ
اما
عاشق‌ها مي‌دانند
دلٺنڪَي بہ اسٺخۅاڹ ڪہ برسد
مي‌شۅد
"سڪۅٺ"

Maryam Maryam 9 ماه

من زخم رقم خورده از این سود و زیانم
یا اهل بهارانم و یا اهل خزانم

من غرقه به دریایم و قربانی امواج!
اینگونه خودم را دم ِ ساحل برسانم؟

او راهی ِ راهش شد و من بین دو راهی
ماندم که بمانم به غم آیا که نمانم

او رود شد و شوق رسیدن به دلش هست
افسوس که من کوهم و این نیست توانم

ای عمر تو سربسته تر از عشق چه دیدی؟
پیری به سرم آمده با اینکه جوانم ...????

Maryam Maryam 9 ماه

دلم در دست او گیر است

خودم از دست او دلگیر

عجب دنیای بیرحمے

دلم گیر است و دلگیرم

Maryam Maryam 9 ماه

یادش بخیر
قبلنا
انقدرے بلند میخندیدم
ڪه احالیه خانه اعتراض میکردند
واما ...
حالا انقدر دیر بہ دیر میخندم
ڪه خودم هم نگران آن دخترگمشده ی گذشته شدم...????
????

Maryam Maryam 9 ماه

سلام