logo پارس کلاب
loading
شکوفه احمدی
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 9
bsirtv milad-68 khazaei
شکوفه احمدی شکوفه احمدی 1 سال

بهشتی مظلوم زیست مظلوم مُرد و خار چشم دشمنان اسلام بود و سرانجام این بنی صدر به ظاهر انقلابی و پُرادعا بود که با لباس زنانه از کشور جمهوری اسلامی ایران پا به فرار گذاشت. از سخنان حبیب رضا غفّاریان شیرازی شهروند نمونه مشهد

شکوفه احمدی شکوفه احمدی 1 سال

متأسفانه در حال حاضر بعضی از خواص بدون بصیرت کارهایی مانند عدم توجه دکتر مصدق به نامه حضرت آیت الله کاشانی در روز قبل از کودتا انجام می دهند که هر موقع انسان به یاد آن می افتد از حماقت محض آنها خنده اش می گیرد. از سخنان حبیب رضا غفّاریان شیرازی شهروند نمونه مشهد

شکوفه احمدی شکوفه احمدی 1 سال

چهار نفر با یک روش کاملا یکسان با کودتای همان افرادی سرنگون شدند که خودشان به آنها قدرت دادند... در شیلی آلنده به دست ژنرال پینوشه ... در ایران دکتر مصدق به دست زاهدی ... در مصر مرسی به دست السیسی ... و باز در مصر جمال عبد الناصر به دست سادات معاون اول جمال عبدالناصر که در ابتدا به ظاهر خیلی انقلابی بود..... اما مطمئن باشید که در کشور جمهوری اسلامی ایران به علت حضور ولایت مطلقه رهبری ، امریکا و نوکران منافق و فتنه گر آن و افرادی که در داخل و خارج کشور بخصوص در رسانه ها و سازمانهای فرهنگی فعالیت می کنند و نان به نرخ روز می خورند هیچ غلطی نمی توانند بکنند. از سخنان حبیب رضا غفّاریان شیرازی شهروند نمونه مشهد
بیشتر...

شکوفه احمدی شکوفه احمدی 2 سال

شعر حبیب رضا غفّاریان شیرازی
شهروند نمونه مشهد
خطاب به سران فتنه

loading...
شکوفه احمدی شکوفه احمدی 2 سال

آگهی تشکّر حبیب رضا غفّاریان شیرازی از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
در صفحه پنج روزنامه کیهان در روز پنجشنبه پانزده مهر ۹۵

loading...