logo پارس کلاب
loading
Mahsa
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
b-del73
Mahsa Mahsa 2 سال

این قانون آدم هاست!

تا زمانی که هستی آسوده اند از بودنت
گاهی تنهایت میگذارند
گاهی آزارت میدهند
و گاهی گمان می کنند
قرار است این بودن ها همیشگی باشد
اما...
زمانی برایشان عزیز می شوی
که دیگر نیستی...!

Mahsa Mahsa 2 سال

دردت بودنِ من تویِ زندگیت، بود...
رفتم!بی خداحافظي...
نه اینکه عاشقت نباشم...نه
فقط میخواستم درد نکشي...!