logo پارس کلاب
loading
مادامـ
مشخصات
بیشتر
مادامـ مادامـ 9 ماه

حالا چی؟ بوی تعفن گرفتیم. مثل آدمای مریض، توی خودمون داریم زجه میزنیم اما کسی نمیشنوه. یه روزم که مثل یه تیکه گوشت یخ زده خودمو رسوندم تو حموم.. بعدش بیاید جنازمو ببرید. مامان، یه روز بلند میگی دختر من شاعر از دنیا رفت.

مادامـ مادامـ 9 ماه

چرا یهو 15 سال پیش نمیشه که نشسته باشیم تو آونجر آبیمون؟ مدرن تاکینگ گوش بدیم و از گرما تلف شیم. سرمو به زور از پنجره ی جلویی بدم بیرون و باد موهامو ببره. چی شد آونجر آبیمون؟ چرا دیگه باد موهامو نمیبره؟

مادامـ مادامـ 3 سال

خرجان چرا ما هیچوقت روز جالب نداشتیم؟ چرا هیچوقت بارون نیومد؟ دوباره رفتم تو کوچه نصف دیگه ی صورتمو هم آب برد من شدم یه دختر بی صورت وسط کوچه.. دیدمت از دور.. دورتادورت رو پلاستیک پیچونده بودی که یه وقت خیس نشی.. پامو شلپ شلپ زدم تو آب.. آدم وقتی خیس بشه دیگه خیسه.. مهم نیست اگه بیشتر خیس بشه.. مغازه رو به رویی دوباره داد زد عجب بارونی! بعدش خواست صورتمو نگاه کنه، نتونست.. واسه همین مجبور شد دستامو نگاه کنه.. تو هم دستات قشنگ بود.. آره تو دستات قشنگ بود.. اما حیف که هیچوقت بارون نیومد.. خب.. میدونی؟ بقیه شم دیگه مهم نیست..
بیشتر...

مادامـ مادامـ 3 سال

میگم داره بارون میاد! داره بارون میاد! چیزی نمیگه.. کلاه پالتومو انداختم رو سرم و رفتم وسط کوچه داد زدم داره بارون میاد! بارون ندیده ی احمق! سرمو انداختم پایین و برگشتم تو مغازه اما حس کردم نصف صورتمو آب برده.. مثل گربه از آب بیزاره.. گفتم خرجان! ببین چه بارون تندیه.. خرجان! بیا بگو مثل موهای تو میباره! مثل دم اسب! خرجان من دیدم! من دیدم بارون که میاد حتی گاوا هم پروانگی میکنن.. تو چرا..؟ وسط حرفم میپره.. نه اینکه چیزی بگه.. ساکته.. ولی میدونم وسط حرفم پریده.. ادامه ندادم دیگه.. رومو کردم اونور و شروع کردم دکمه هارو مرتب کردن. نمیدونم.. فک کنم تو دلم داد زدم عجب بارونیه! ولی فک کنم اون مغازه رو به رویی شنید.. همون که گفتم وقتی میپره تا کرکره رو پایین بکشه، دوس داری نگاش کنی.. یهو اومد گفت عجب بارونیه! نگاش کردم.. گفت سلام..گفتم سلام.. گفت خوبی؟ گفتم بله. بعدش رفتم اونور تر.. خندم گرفت.. فهمیدم کلا یه طوریه که دوس داری نگاش کنی..چه بپره چه نپره.. زیرزیرکی خندیدم. برگشت نگام کرد.. بعدشم رفت بیرون. وقتی داشت میرفت آروم گفتم روز جالبیه.. گفت بارونه! بارون!..
بیشتر...

مادامـ مادامـ 3 سال

میگه خوشم میاد ازش.. یه طوری برام جذابه.. هر روز ساعت 12:30 که میشه میرم دم مغازه ش تا وقتی داره مغازه رو میبنده، نگاش کنم. وقتی میپره تا کرکره ی مغازه رو بگیره و بکشه پایین، خیلی جذاب میشه. بعدشم ریز ریز میخنده و میگه مثل بسکتبالیستا میپره. بعد، هر شب ساعتای 9 میره دم مغازه ش تا بازم نگاش کنه. راست میگه.. امروز ساعت 12:30 که شد رفتم دم مغازش تا ببینمش. راست میگه.. یه طور خاصیه.. نه خوشتیپه نه خوش قیافه .. اما یه جوریه.. راست میگه وقتی میپره تا کرکره رو بکشه پایین، دوست داری فقط نگاش کنی. مطمئن باش تو دلت میگی کاش یه چیزی تو مغازه جا گذاشته باشه تا دوباره کرکره رو ببنده. راست میگه.. وقتی میپره آدم یاد مایکل جردن میوفته.
بیشتر...

مادامـ مادامـ 3 سال

می خواستم سه تا مشت خیلی محکم بزنم تو صورت خودم. خب زبونم بند اومده بود.. سخته.. نمیدونی؟ میدونی؟ میگم سخته.. گفت چرا چیزی نمیگی؟ گفتم نمیدونم چی بگم. اگر تاحالا مشت ها رو زده بودم حداقل یه کلمه داشتم بگم. نفهمیدم چی شد اشکم درومد. میدونی چی میگم؟ بعدشم ورداشتم کل جد و آبادشو پاک کردم. تمام این هیستوری های وامونده رو پاک کردم. حتما میدونی چی میگم.. ناخوداگاه بودا.. خیلیاشو لازم داشتم بمونه.. بیشتر از 2 سال هیستوری بود.. لازم داشتم بمونه. خب وقتی هم که پاک شد نشستم همش زلف برباد نامجو رو گوش دادم. حالا آب دهنمو هم به زور قورت میدم. لامصب این گلوئه بسته شده. 2-3 روزه. هیچی دیگه.. می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر.. سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم..
بیشتر...

مادامـ مادامـ 3 سال

گفتم من اینجا نشستم 20 صفحه ی دیگه از کتابو میخوام بخونم.. میخوای بیا نمی خوایم نیا. حالا میگه خیلی لوسیا! میگم خب حالا که چی؟ میگه هیچی. نوزده صفحه خوندم همین که خواستم بیستمی رو بخونم بستم کتابو.. نشد اصن! بعد کتابو باز کردم که از بیست و یکمی شروع کنم. دود سیگار هم تو حلقم بود. برگشتم گفتم آقا !! خفم کن ! گفت نخ آخر بود. بعد که اومدم کتابو ورق بزنم، انگشتام خاکستر شده بودن. هرکاری کردم نشد برم بیست و یکمی.. تا بازو خاکستر شدم اما توی بیستمی گیر کرده بودم. بعدشم نصف بدنمو باد برد. آقاهه با خنده برگشت گفت همون یه نخ، خفه ت کرد.
بیشتر...

مادامـ مادامـ 6 سال

و افکارم که پس داده اند به این کاغذها..

مادامـ مادامـ 6 سال

نهمین روز از خرداد .. اولین شروع من .../ سلام

مادامـ سلام ، خداحافظ 6 سال

سلام، من مادامـ هستم عضو جدید پارس کلاب...