پارس کلاب
loading
کیوان مهربون
مشخصات
بیشتر
کیوان مهربون کیوان مهربون 9 روز

صبح ادینه تون بخیر دوستان گلم

کیوان مهربون کیوان مهربون 9 روز

اللهی روزی بشه نه جنگی نه بیسوادی نه گرسنه ای در جهان وجود نداشته باشد فقط فرقی نمیکنه چه دین وا بینی دارند