یه سلامی بگیم ببینیم چند نفر جواب میدن.
راستی من تازه واردم و فعلا چیزی حالیم نیست. اما برای شروع براتون گل اوردم.
سلااااااااااااااااااام