✍بار الها
تنها کوچه اي که بن بست نيست
کوچه ياد توست
.
✍مهربان خداي من
شرمنده که تو صدایت میکنم

از تو خالصانه ميخواهم
که دوستان خوبم و هيچ انساني در کوچه پس کوچه هاي زندگي
اسير و گرفتار هيچ بن بستي نگردد
که تو بهترين راهنمايي

❤آمين يا رب العالمين❤