پارس کلاب
loading
حمیدرضا عبدالمنافی
Hamidreza Abdolmanafi????????????????????????????: به نام آفریدگار فراوانی امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه نود و پنج ✨✨ من مخلوق خداوند،به شکلی خداگونه خلق شده ام ✅عشق الهی هم اکنون از طریق من متجلی می گردد. ❤خداوندا سپاسگزارم❤
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
Miss-bano helen-16 tohid_counter parvaz dokhi-nice yalda2 paiizan BEHROUZ_SAM_ beyadmandani milad91
اخرین بازدیدکنندگان 5
milad-68
حمیدرضا عبدالمنافی حمیدرضا عبدالمنافی 10 ماه

Hamidreza Abdolmanafi????????????????????????????:
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
خموشید خموشید خموشی دم مرگست
هم از زندگی است اینک زخاموش نفیرید
مولوی
بیشتر...

حمیدرضا عبدالمنافی حمیدرضا عبدالمنافی 10 ماه

Hamidreza Abdolmanafi????????????????????????????:
به نام آفریدگار فراوانی

امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه نود و پنج

✨✨ من مخلوق خداوند،به شکلی خداگونه خلق شده ام

✅عشق الهی هم اکنون از طریق من متجلی می گردد.
❤خداوندا سپاسگزارم❤

حمیدرضا عبدالمنافی حمیدرضا عبدالمنافی 10 ماه

Hamidreza Abdolmanafi????????????????????????????:
به نام آفریدگار فراوانی

امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه نود و پنج

✨✨ من مخلوق خداوند،به شکلی خداگونه خلق شده ام

✅عشق الهی هم اکنون از طریق من متجلی می گردد.
❤خداوندا سپاسگزارم❤