اگه بخواین به یک فیلمساز بگین که چه فیلمی بسازه تا همه خوششون بیاد چه ایده ای میدین؟