این حساب کاربری صرفاً جهت جایگزینی کاربران حذف شده در لیست ها مانند لایک کننده‌گان پست و پروفایل ، رای دهنده‌گان نظرسنجی ها و ... توسط تیم مدیریت پارس کلاب ساخته شده است.