سلام من تازه این نرم افزارو نصب کردم کمکم کنید و بهم یاد بدهید