logo پارس کلاب
loading
رضا
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
mina rama girl90 afsoon 3pide Aida2 gamersgod alireza1992 hooo Medisa-18
اخرین بازدیدکنندگان 644
kami clodia maahdii farnood-hidden komet mohamadreza01 parsclub Butterfly Sheyton alitanha
رضا رضا 5 سال

مدیر کیه؟

رضا رضا 5 سال

مدیر؟

رضا رضا 6 سال

نالی: شاعر بزرگ كرد(کردستان)

*
شعر ویرانه
واژه‌ را كاشتیم
برای آنكه در دشتها
فردا بروید!
واژه را با باد در‌آمیختیم
تا در آسمان
حقیقت پرواز كند!
شعر را ركاب سنگ كردیم
تا در كوهها
تاریخی نو قیام كند!
ام‍ّا دریغا...دریغ!
دشتها را چنان برگی سوزاندیم
آسمان را قفس كردیم و
كوهها را ترور...
بدین‌گونه شعر نیز
اینك به ویرانه‌ای سوخته مبدل شده است

رضا رضا 6 سال

سعی کنید بخونینش


در زندگی زخم هایی هست که روح انسان را در انزوا می جود...

زخم هایی که نمی توان با کسی گفت، نمی توان برایشان راه حلی جست، گاهی حتی نمی توان بهشان فکر کرد، سعی می کنی سریع از خیالت بیرونش کنی، چون می دانی تحمل یادآوری اش را هم نداری. اما هرچند گاهی خودش را نشان می دهد تا بگوید که هست تا نشانت بدهد که زندگی تو بخواهی یا نخواهی به آن زخم گره خورده که قسمتی از وجودت شده است. نمی دانم. شاید قسمت تو از دردهای زندگی این است. می گویند قسمتی از شادی ها و غم های دنیا سهم هر کسی است. شاید این یکی سهم توست.
بیشتر...

رضا رضا 6 سال

ذر هوای خیالت
اخگری بسته بال
پرنده ای شدم
مرزهای فشرده ی مه را شکستم
تا یافتمت
تنهایی ام
ایستگاه توقف غریبه هاست
در هوای خیالت.

رضا رضا 6 سال

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

یکی از شمارهاي بالا را انتخاب كن
Ctrl + F
را بزن بعد
شماره ی 9 را بزن حالا
Ctrl + Enter
را بزن

رضا رضا 6 سال

تا حالا دختری رو ندیدم به خاطرش بشه از بقیه دخترها گذشت

رضا رضا 6 سال

کاش در کودکی می ماندیم
جایی که تنها تلخی زندگی ما شربت تبمان بود...

رضا رضا 6 سال

جای خالی هایم رونکنه با (کسی) پر کنی.
یه چندتا اجر کافیه.

رضا رضا 6 سال

loading...
رضا رضا 6 سال

در پسینگاه خیالت
گیسویت را
از میان دو كوه به دستم سپردی
در ابری پیچیدمش
كه بارانی در آن خفته بود
باران كه چشم گشود
آذرخشی
از گیسویت بر شد:
دلم بارید
در هوای خیالت
اخگری بسته بال
پرنده ای شدم
مرزهای فشرده ی مه را شكستم
تا یافتمت
سوار بر بال های خاكستر
باز گشتیم
به سپیده گرسنگان !
تنهایی ام
ایستگاه توقف غریبه هاست
در هوای خیالت.

رضا رضا 6 سال

دوست دارم
رازیست که در میان حنجره ام دق میکنه
وقتی که نیستی . . .
همه ی بغض من
تقدیم غرور تو!
غروری که
لذت دریا را به چشمانتون حرام کرده . . .

رضا رضا 6 سال

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما

برایش اهمیت نداشته باشد

چون میخواهد آینده شما باشد . . .
به امید ان روز

رضا رضا 6 سال

عزيزترين آدم هاى دنيا مثل قطعه هاى پازل مى مونن،اگه نباشن نه جاشون پر میشه نه چيزى میتونه جاشو نو بگيره...!!!

رضا رضا 6 سال

قطار سوی خدا میرفت
رسید بهشت
همه پیاده شدند.......
فراموش کردند مقصد خدا بود، نه بهشت.......