پارس کلاب
loading
النا
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 3
Aaaainaz nirvana
النا النا 16 روز

این انصاف نیست
یک بار به دنیا اومدن. و صد بار مردن

النا النا 16 روز

آدمک اخر دنیاست بخند ???? آدمک مرگ همین جاست بخند????

دست خطی که تورا عاشق کرد٬شوخی کاغذی ماست بخند????

آدمک خر نشوی گریه کنی٬کل دنیا تماشا ست بخند????

آن خدایی که بزرگش کردی به خدا مثل تو تنهاست بخند????

النا النا 16 روز

هیچوقت با آدما جوری نباشین که وقتی بهتون فکر میکنن گونه هاشون خیس شه

النا النا 16 روز

همون جایی که میگین مهم نیست( دقیقا اون جایی که خیلی براتون مهمه)

النا النا 16 روز

جالبه وقتی آدما همینطوری که باهات رفتار کردن با خودشون رفتار میکنی عصبی میشن