logo پارس کلاب
loading
Ali paydar
اهل گردش مسافرت فان جدی و مغرور
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
binazir shadi-72 ati-ma2
اخرین بازدیدکنندگان 5
atefeh_fa_75 ati-ma2
Ali paydar Ali paydar 2 سال

زندگی یک چمدان است که می آوری اش..
بار و بندیل سبک میکنی و می بری اش..

خودکشی مرگ قشنگی که به آن دلبسته ام
دست کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم

گاه و بیگاه لب پنجره هاي خطرم
به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است
این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

بی تو من با بدنه لخت خیابان چه کنم
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم

بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند
این شب وسوسه انگیز مرا می شکند

قبل رفتن دو سه خط فحش بده، داد بکش
هی تکانم بده ،نفرین کن و فریاد بکش

قبل رفتن بگذار از ته دل آه شوم
طوری از ریشه بکش آره که کوتاه شوم

مثل سیگار خطرناکترین دودم باش
شعله آغوش کنم حضرت نمرودم باش

هر پسر بچه که راهش به خیابان تو خورد
یک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مرد

من تو را دیدم و آرام به خاک افتادم
و از آن روز که در بند تو ام آزادم

چای داغی که دلم بود به دستت دادم
آن قدر سرد شدم از دهنت افتادم

می پرم دلهره کافیست خدایا تو ببخش
خودکشی دست خودم نیست خدایا تو ببخش

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم
با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم
بیشتر...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

ﺣﺎﻟــــَﻢ ﺧــــﻮﺏ ﺍَﺳﺖ ✔
ﺍَﻣـــّـﺎ ﺩَﺭ ﺣـــﺎﻟَﺖِ ﺧـُـﻨﺜــــﮯ بہِ ﺳـَـﺮﻣـــﯿﺒَﺮﻡ❕
ﻧـَـہ ﺧﻮﺷﺤـــﺎﻟﻢ ✋
ﻧـَـہ ﻧﺎﺭﺍﺣـــﺖ ✋
ﺍَﻓﺴُــــﺮﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿـﺴﺘــــَﻢ ????
ﺧﻨﺜـــﮯ ﻭ ﺑﯿــﺨــــﯿﺎﻝ ????
ﺣﺎﻝِ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭَﻡ ????
ﻧِﮕــﺮﺍﻥ ﻧﯿـﺴﺘﻢ ❌
ﺩِﻟـــﻬُﺮﻩ ﻧَـﺪﺍﺭﻡ ❌
ﺍَﻣـّــﺎ ﯾﮏ ﺟــــﺎﮮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﻠﻨﮕـــَﺪ ↯

ﻫـَــﻨﻮﺯ ﺩَﺭﮔـــﯿﺮِ ﺧــــﻮﺩﻡ ﻫـَﺴـــــﺘـَﻢ????

Ali paydar Ali paydar 2 سال

♚ﺻﺪﺍﻗﺖ؟ .… ﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﻰ …
ﻏﯿﺮﺕ؟ ..… ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ …
ﻣﻌﺮﻓﺖ؟ ..… ﯾﺎﺑﻨﺪﻩ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ …
ﻣﺮﺍﻡ؟ ..… ﻗﻄﻌﻪ ﯼ ﺷﻬﺪﺍ …
ﻋﺸﻖ؟ ..… ﺍﺯ ﺩﻡ ﻗﺴﻂ …
ﻭﺍﻗـــﻌـــ ـﺎ ﺑﻪ ﮐــــــﺠــ ـــــﺎ ﭼــــﻨــــ ـﯿـــــــﻦ
ﺷـــــﺘـــ ــﺎﺑـــــﺎ ﻥ؟؟؟♚

Ali paydar Ali paydar 2 سال

✠لاف می زنم✠
✠فراموشـــــــت کرده ام✠

✠هنوز تکه ای✠
✠از عــشـق ات را نگه داشته ام✠

✠قــــلـــبـــــم که درد میگیرد✠
✠زیر زبانم میگذارم✠

Ali paydar Ali paydar 2 سال

اغلب ما "سواد رابطه" نداریم ...
بلد نیستیم بفهمیم دنیای آدمها با هم فرق دارد.
توقع داریم کسی که با ماست خود ما باشد
حتی حاضر نیستیم به نیازها،خواسته ها و علایق او توجه کنیم
غرور خودمان را بسیار دوست داریم!
اما توقع داریم او غرور و نیاز و توقع نداشته باشد!
و درکش سخت است برای ما که او دنیایی دارد که خودش ساخته و آن را صرفا با ما به اشتراک گذاشته ...

نه اینکه بخواهد بر اساس خواسته ی ما دنیای تازه ای بسازد ...

ما بلد نیستیم کنار هم باشیم ...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

وارد زندگیت میشوند
برای شبهایت قصه..برای قصه ها شهرزاد میشوند
جزئی از لحظه ها ...دلیل خنده هات
شریک بغضهای تو میشوند
بعد یک روز صبح به طرز وحشتناکی کشف میکنی که دیگر هیچ جا نیستند ..جز در شعرهای تو
شعرهایی که به طرز غمگینی هیچکس نمیخواند
جز خودت....
پ.ن...بیهوده ترین انتظاری که از اشنایی های عقب مونده ی امروزه.دارم
به ثمر رسیدن یک رابطه هست...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

اگه کسی رو دوست دارین حفظش کنین با چنگ و دندون...
چون زمان که میگذره هیچی سخت تر از
از دست دادنه کسی نیست که برای از دست ندادنش باید با جون و دل میجنگیدین...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

چاره ای.نموند برای من جز رفتن
گذشت از خواسته های پوچ و بی معنیه گذشته
میرم
و میزارم طعم دلبستن تو بزاقه قلبم قشنگ حل بشه
بمونه و موندگار بشه
طعم خواستن و نشدن
طعم بزرگ شدن
طعم تنهایی
طعم خیلی چیزای سخته دیگه
هرچی تو زندگیم پیش اومد خیر بود لابد
هرچیم میشه.بازم خیره
خدا هست خیالم جمع
دلم قرصه
میخوام مثله قدیما انقدر بهم نزدیک بشیم که بازم حسش کنم
بازم شبا کلی باهات حرف بزنم و بعد بخوابم
خدا جونم میخوام من و تو دوباره ما بشیم
۷سال اونو ارزو کردم
امسال خودمو....خودی که با اومدنش دیگه من نبود
خودی که شکست داغون شد زجر کشید...
خودمو ارزو کردم تا پرفکت ترین خود دنیا از اول ساخته شه....
پ.ن....امسال برگشت به خودمو و رضایته خدامو ارزو کردم
آرزوهاتون خوش
Ali paydar
بیشتر...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

مـیـگویند:مرغیست به نام«آمـیــن »مرغی آسمانی در بلندترین نقطهٔ آسمان ،آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَـرَد
و سخن می گوید
او شنوا ترین موجودجهان هستی است
هر چیز را که می شنود
دوبـاره
بنام فردگوینده آنرا تکرار می کند...و آمین می گوید
این است که هـمـهٔ آیین ها میگوینداین است که می گویند
تنها صـداست که مـی مـاند..
این است که می گویند
دیگران را دعـا کنید
این است که اگـر
دیگرانی را نفرین کنیم
روزی خودما
دچار آن خواهیم بود
مرغ آمین
هر آنچه که بگوئـیـــم را با اسم خودماجمع می کند
و به خداوند اعلام می کند
آنگاه درانتهای جمله
پس همیشه برای همه خیر و خوبی بخواهیم...
مـن بـرایـی تو دوسـت خـوبـم که ایـن متـن رومیـخونی سـلامتی و شـادی و هـر آنـچه که آرزو داری میـخواهم

آمــیـن یارب‌العالمین ????????????
بیشتر...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی؛
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ .
ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ، ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

براتراند راسل

Ali paydar Ali paydar 2 سال

خــــــدای من
نه آن قدر پاڪم ڪه ڪمڪـم ڪنی
و نه آن قدر بدم ڪه رهـایم سازی…
میــــــــان این دو گمم!
هم خــــود را و هم تــو را آزار میدهم…
هر چقدر تلاش ڪردم نتوانستم آنــی باشم
ڪه تو خواستی و هـــرگز دوست ندارم
آنی باشم ڪه تو رهــایم ڪنی…
آنقدر بــی تو تنهــا هستم
ڪه بی تو یعنی “هیــــچ”
یعنی “پـــــوچ”
خــدایا هیچوقت رهـایم نڪن...

Ali paydar Ali paydar 2 سال

محبت زیادی
همیشه آدم ها را خراب میکنه
گاهی آدم ها میرند
نــه برای اینکه
دلیلی برای ماندن ندارند
بلکه آنقدر کوچک اند که
تحمل حجم بالای محبت تو را ندارن . . .

Ali paydar Ali paydar 2 سال

✨دست هاے خدا باش✨
براے برآوردن رویاے انسان دیگرے جز خودت ...
خنثے نباش !
بے تفاوت نباش !
اگر دیدے ڪسے گرہ اے دارد و تو راهش را مے دانے،
سڪوت نڪن ...

اگر دستت بہ جایے مے رسید دریغ نڪن...
معجزہ زندگے دیگران باش!

این قانون ڪائنات است
معجزہ زندگے دیگران ڪہ باشے ،
بے شڪ ڪس دیگرے معجزہ زندگے تو خواهد بود .