تبلیغات
پارس کلاب
loading
اکبر
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 1
ati-ma2
اکبر اکبر 12 ماه

دختره همسایه در زده رفتم باز کردم میگم سلام بفرمائید میگه سلام خونه اید میگم و ن پ من آخرین ورژن آیفون تصویری هستم.

اکبر اکبر 12 ماه

عشق من از من گذشتی خوش گذر بعد از این حتی تو اسمم را نبر...ای نامرد بزغاله بهتر از من پیدا کردی مطمئن باش اونم بهتر از تو پیدا کنه تو رو ميذاره و ميره

اکبر اکبر 12 ماه

بزن مطرب که امشب دلبرم مستانه میرقصد. بده ساقی شرابي آتشین مست و خرابم کن که امشب دلبرم در مجلس بیگانه میرقصد

اکبر اکبر 12 ماه

عاقبت از عشق تو اهل کلیسا میشوم می کشم دست از مسلمانی مسیحی میشوم. آنقدر بر کشتی عشقت نشینم همچو نوح. یا به عشقت میرسم یا غرق دریا میشوم.

اکبر اکبر 12 ماه

در زمانی سر میکنیم که بجای کمک تیغ می کشیم به فقیر بجای آب دادن به تشنه سرب می ریزیم تو حلقش بجای نون دادن به گرسنه خاک می ریزم تو دهنش.و ادعای انسانیت میکنیم .