پارس کلاب
loading
نیما سالاری
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
saray niaz
نیما سالاری نیما سالاری 23 روز

ﺍﺯ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟!
ﻣﯿﮕﻪ ٤ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ... ????

ﺍﻭﻟﯽ : ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻕ

ﺩﻭﻣﯽ : ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﻤﺎﺭ

ﺳﻮﻣﯽ : ﻣﻬﻨﺪﺱ آﯼ ﺗﯽ

ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ : ﺩﺯﺩ ????
ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺭﻭ ﺍﺯﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭﻣﯿﺪﻩ، ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﻥ!! ????

نیما سالاری نیما سالاری 23 روز

شب بود پسری تصادف کرد...خون زیادی ازش رفته بود،لحظه های آخرش گوشیشو برداشت
نوشت:میای بریم؟یکی ارسال کرد به رفیقش یکی واسه عشقش..
عشقش جواب داد این موقع شب بگیر بخواب بای...
رفیقش جواب داد کجا؟؟تنها نری وایستا منم بیام..
پسر لبخندی زد و چشاشو بست...


سلامتی هرچی رفیق با معرفته مثل خودت ، بفرس واسه رفیقی ک دوستش داری...ما که فرستادیم
❤❤❤❤

نیما سالاری نیما سالاری 23 روز

سلام