logo پارس کلاب
loading
๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★
یه دختر شیطون دوست داشتنــــــــی که بهترین سرگرمی راه رفتن از روی جدول خیابوناست بزودی هم میشم خانوم مهندس D: بعلــــــــــــــه ما همچین ادمی هستیم....
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
shirin1375 imanF amir_ali ehsan21 firoozehbanoo Vida_Goli_98 AiLin2000 s-aeed arefasame teymoori_saeed
اخرین بازدیدکنندگان 176
Miss-bano shahab_asgary hajihosein tabrizman milad-68 monam48 mohi_ld zhuoan5857 Kheili_68tanha68
سنجاق
๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

+ خوشْحالَمـْ کھ روزیْ تـو لباسِ دامادی ببینمِشْ

- خوشحالْے نَدارھ وَقتے عَروسِشْ تـُو نیستے

+ تویِ ذهنَمـ کھ میتونَمـْ جایِ اونـ باشَمـ
پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

اَگـِـہ اولش بـہ فِـكـر آخَـرش نَبآشـی آخَـرش بــِہ فِـكـرہ اولـش ميفُـتـي , , (:
. . . بـے خَـبـر آمَـد
. . . بـے دلیـل رفـت
. . . قـصِــہ اے کـُوتـآـہ
. . . امَـآ بـآ شُـکـوہ

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

× ... رویایِ نوازِش بَر گیسوانمـ ... × ایـن آشفتهِـ ـگان را ؛ تبدیل بهِـ گلستان کَردهِـ ...

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

× ... تَهِـ مَن ... × " ایـن " سلولِ بی مَرزهِـ ...

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

‌× ... از ... × " این چار دیواریـ " نَزدیکـ میشهـ تا مَنو بَغل کُنهـ ...

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

مَن از اَفکارِ تو ؛ × ... از این روزایِ ... × از زِندگیِ ؛ × ... از این بُن بَستِ‌ ... × ...

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

مَن غَرق میشوَم دَر ؛ "‌ خیالِ تُـو " امّا ...

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ ๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ 2 سال

sahlaaaaaaaaaaaaaaaaam mn omadam

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ ๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ 2 سال

ســــــــــــــــــــــــــــــلام

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال توسط موبایل

~ چند روزہ اَصن هیچے نمیفَهممُو سَرم سنگینہ [×!] ~ انگارے مُخم پوسیدہ فَضآ هَمش غَمگینہ [!×]
پارس کلاب

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال


#ﺩَﺭﺩﻫـﺎیَمـ ﺭﺍ ﺭﻭیـ
#ﺍِﯾـنـ ﺻﻔحہ يـــ ِ
#ﻣﺠﺎﺯِیـ ﻣﯿﻨـﻮﯾﺴمـ
ﻭلِيـ ﻫﯿﭽـﻮقتـ هیچڪسـ
منـ اینارو در

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال


#ﺩَﺭﺩﻫـﺎیَمـ ﺭﺍ ﺭﻭیـ
#ﺍِﯾـنـ ﺻﻔحہ يـــ ِ
#ﻣﺠﺎﺯِیـ ﻣﯿﻨـﻮﯾﺴمـ
ﻭلِيـ ﻫﯿﭽـﻮقتـ هیچڪسـ
منـ اینارو در

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

ﻣﺎ " ﺩﺧﺘــــﺮﻫــﺎ " ﻫﻤــﻪ ﺣﺴﻮﺩﻳــــﻢ
ﺍﻣــــــﺎ ... ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﺗــﺮﻳــﻦ
ﺣﺴــﺂﺩﺗﻤــﺎﻥ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺍﺳﺕ ﻛــﻪ ﺩﻝ
ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــــﻢ
ﺩﻝ ﺑــــﻪ ﯾﮏ ﻣـــﺮﺩ ﻛــــﻪ
ﻣﻴﺒﻨﺪﻳــﻢ ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﺎﺏ ﻧــﺪﺍﺭﻳــﻢ
ﺻﺪﺍﻳـــﯽ ﺟـــﺰ ﻣــﺎ
ﻧﮕـــﺂﻫــﯽ ﺟــﺰ ﻣـــﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺳﺘـــﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﺎ
ﺍﺻﻼ ﻫــــــــﺮ ﭼﻴــــــــﺰﯼ ﺟﺰ
ﺧــــﻮﺩﻣــــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻓــﺮﺳﺨﻴـﺶ ﺭﺩ ﺷــــﻮﺩ
ﻫﻤـــﻪ ﺍﯾـــﻦ ﻫــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﯾﮑـــ ﺩﻟﯿــﻞ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾـــﻦ ﺍﺳﺖ
" ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺯﯾـــﺎﺩ "
ﺩﺭﮐـﺶ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ؟؟؟...

๏̯͡๏✘rªɧª bªη◊◊✘ ✔►㋡★ سایـــ ـه بونه عشــ ـقم 2 سال

عادتـ
هـــڕساعتـ
راحتــ
میریزهـ